Valingi Kepu

Under-21

Team Years App T G GK% FG Pts
Redcliffe Colts 2021 7 4 16
Overall 2021 7 4 16

Under-18

Team Years App T G GK% FG Pts 
Warriors SG Ball 2020 6
Overall 2020 6