Kiya Schnabel

Under-20

Team Years App T G GK% FG Pts 
Central Queensland Colts 2019 5
Central Queensland Colts 2020 1
Overall 2019–2020 6

Under-18

Team Years App T G GK% FG Pts 
Central Queensland Mal Meninga Cup 2019 5 1 4
Overall 2019 5 1 4